پروژه خدماتی صدفاین پروژه در زمینی به مساحت حدود 2800 متر مربع وزیر بنای حدود 5000 متر مربع در شهرک صدف در چهار طبقه جهت ایجاد سوپر مارکت ، واحدهای خدماتی و مجتمع رستورانی ساخته شده است که در حال حاضر آماده واگذاری است.
این مجموعه دارای 36 باب مغازه و یک باب سوپر مارکت و 2 باب رستوران در طبقه آخر و 38 واحد پارکینگ، همچنین 4 دستگاه آسانسور (2 دستگاه بصورت پانورما) و 2 دستگاه پله برقی میباشد.

این پروژه در زمینی به مساحت حدود 2800 متر مربع وزیر بنای حدود 5000 متر مربع در شهرک صدف در چهار طبقه جهت ایجاد سوپر مارکت ، واحدهای خدماتی و مجتمع رستورانی ساخته شده است که در حال حاضر آماده واگذاری است.
این مجموعه دارای 36 باب مغازه و یک باب سوپر مارکت و 2 باب رستوران در طبقه آخر و 38 واحد پارکینگ، همچنین 4 دستگاه آسانسور (2 دستگاه بصورت پانورما) و 2 دستگاه پله برقی میباشد.
مشاهده تصاویر پانورما

مشخصات پروژه
 

نام پروژه
کاربری
محل پروژه
مساحت زمین
مساحت زیر بنا
تعداد طبقات
تعداد واحدهای خدماتی
ساختمان تجاری خدماتی صدف
تجاری خدماتی
جزیره کیش فاز 1 شهرک صدف
2900 متر مربع
7300 متر مربع
زیرزمین+ 3 طبقه
39