‌اطلاعیه بساک

تعداد آیتم ها در هر صفحه
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام خرداد 96
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام خرداد 96

پيرو اگهي دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 02/03/1396  ، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش  ( سهامي خاص) در ساعت 10 روز شنبه مورخ 13/03/1396 با حضور27/76 درصد دارندگان و نمايندگان سهام و نماينده بازرس قانوني شركت ، به شرح پيوست در محل مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني به نشاني تهران شيخ بهايي جنوبي خيابان ايران شناسي شهرك والفجر خيابان نهم پلاك 6  تشكيل گرديد. پس از احراز حضور 27/76 درصدي سهامداران در جلسه و رسميت آن  و عرض خير مقدم توسط هيات مديره به حاضرين، جهت انتخاب اعضاي هيات رئيسه راي گيري به عمل آمد